Projectplan
Pilot project Interreg program No Regret

Innovatief concept

Het Interreg project No Regret is een door de Europese Unie gesubsidieerd internationaal samenwerkingsproject dat zich richt op oplossingen voor het probleem van toenemende watertekorten in de zomer. De gemeente Borger-Odoorn neemt deel aan dit project met de pilot het Buinerhornse Bos. In dit bos wordt een innovatief concept toegepast waarin door retentie van stedelijk water het water tekort in de omliggende landbouwgebieden kan worden aangevuld.

Meerwaarde creŽren

Om een oplossing te kunnen bieden voor watertekorten in de zomer wordt het bestaande Buinerhornse Bos opnieuw ingericht. Door een uitgekiend ontwerp kan meerwaarde worden gecreŽerd voor meerdere functies:

- Opvangen watertekorten
- Voorkomen wateroverlast
- Verbeteren waterkwaliteit
- Versterken natuurwaarden
- Vergroten recreatiemogelijkheden (uitloopgebied)
- Voorzien in eigen energiebehoefte
- Ondersteunen water, natuur- en milieueducatie

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.
Europa investeert in zijn platteland.